วิธีดาวน์โหลดเพลง 1. คลิก Download now ของเพลงที่จะโหลด

2. สังเกตุมุมขวาบน รอให้นับถอยหลังเสร็จ และ คลิกคำว่า skip  this ad
3. เราจะเด้งไปหน้า 4shared เราสามารถดาวน์โหลดได้ตามปกติ โดยการ Login 4shared
ผู้ที่ยังไมไ่ด้เป็นสมาชิกสามารถ สมัครสมาชิก 4shared ที่นี่